2022 වසරේ අවසන් අර්ධ සූර්යග්‍රහණය ඔක්තෝම්බර් මස 25 වෙනිදා සිට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට දිස්වන බව ඩුබායි තාරකා විද්‍යා සංගමයContinue Reading