පාපන්දු ලෝක කුසලානය පවත්වනු ලබන කටාර් රාජ්‍යයේ ක්‍රීඩාංගණවල බියර් අලෙවිය තහනම් කර ඇති බව ජාත්‍යන්තර පාපන්දුසම්මේලනය අද දිනයේ දී සිකුරාදාContinue Reading